WspierajMy Opolski Biznes

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Zostań Aniołem Biznesu” realizuje, w ramach programu „Kierunek NOWE FIO”, projekt „WspierajMy Opolski Biznes”.

Głównym celem wydarzenia jest opracowanie modelu biznesowego dla aplikacji #wspierajMyNasze, która służy wszystkim mieszkańcom województwa opolskiego.

W ramach warsztatów zostaną zdefiniowane słabe oraz mocne strony aplikacji, jaki i źródła potencjalnych trudności. Uczestnicy warsztatów ocenią społeczną przydatność aplikacji oraz sprawdzą jak to rozwiązanie wypada na tle konkurencji.

Liczymy, że rozwój aplikacji wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność, ponieważ będzie ona otwarta dla wszystkich zainteresowanych świadczących usługi na rzecz mieszkańców.

Grupą docelową są członkowie fundacji oraz osoby wspierające fundację reprezentujące środowiska naukowe, biznesowe i samorządowe.

Dzięki wypracowanym podczas warsztatów rozwiązaniom aplikacja będzie realnie wspierać szeroko rozumiane środowisko gospodarcze Opolszczyzny.

Prośba o wypełnienie ankiety

Więcej informacji na stronie: https://zostananiolembiznesu.pl/aplikacja-wspierajmynasze-prosba-o-wypelnienie-ankiety/

Zgłaszanie/sygnalizowanie problemów

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu zgłaszania i sygnalizowania nam problemów dotyczących aplikacji #wspierajMyNasze, które powinny zostać poddane analizie i rozwiązane podczas warsztatów.

Prosimy o skorzystanie z poniższego formularza lub przesłanie nam wiadomości na adres info@zostananiolembiznesu.pl

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości 'Zostań Aniołem Biznesu' z siedzibą w Opolu w celach związanych z obsługą nadesłanego zgłoszenia/problemu. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach dostępu do danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 'Zostań Aniołem Biznesu' z siedzibą w Opolu, ul. Technologiczna 2, NIP: 7543237388, REGON: 384307198, KRS: 0000799663. Więcej informacji: polityka prywatności

    Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu “Kierunek NOWE FIO”  finansowanego  ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
    Skip to content