FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZOSTAŃ ANIOŁEM BIZNESU

Spotkaliśmy się pewnego dnia i zaczęliśmy rozmawiać o tym co jest dla nas ważne. Okazało się, że podobnie patrzymy na świat i dzielimy te same wartości. Postanowiliśmy działać, aby wnieść do naszego otoczenia coś nowego – świeżość, energię, działanie i wzajemną pomoc. To zmieniło nie tylko nasze otoczenia, ale i nas samych. Dzięki pomaganiu oraz wspólnym działaniom staliśmy się lepszymi wersjami siebie. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia bez naszego „dziecka” którą jest – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Zostań Aniołem Biznesu”

 


Zakup sprzętu dla Fundacji pozyskano ze środków pochodzących z dotacji Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach konkursu „Silne NGO 22” umowa nr 7/SN/2022 finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola.

Skip to content