Zgłaszanie/sygnalizowanie problemów dotyczących aplikacji #wspierajMyNasze

W związku z realizowanym przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Zostań Aniołem Biznesu”, w ramach programu „Kierunek NOWE FIO”, projektu „WspierajMy Opolski Biznes” – zachęcamy do kontaktu z nami w celu zgłaszania i sygnalizowania nam problemów dotyczących aplikacji #wspierajMyNasze, które powinny zostać poddane analizie i rozwiązane podczas warsztatów.

Prosimy o skorzystanie z formularza zamieszczonego na stronie https://zostananiolembiznesu.pl/wspierajmy-opolski-biznes/ lub przesłanie nam wiadomości na adres info@zostananiolembiznesu.pl

Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu “Kierunek NOWE FIO” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
Skip to content